« Ga terug   Print

Projectleider

2019-03-01 FlexIntens | Amsterdam | HBO | Tijdelijk / Projectbasis | Sluit 2019-04-30

Projectleider voor het uitvoeren van een project om onrechtmatige ICT inkopen te herstellen dan wel te voorkomen in het lopende jaar. De focus van de opdracht ligt op het planmatig uitwerken van te ondernemen inkoop acties en vervolgens het sturen op realisatie hiervan. Werkzaamheden Op basis van

FlexIntens verbetert organisaties door het tijdelijk versterken van teams met flexibele professionals. Het vereenvoudigen van het werk, van organisatieonderdelen, van hele organisaties en van ketens staat daarbij centraal. De mensen in ons netwerk zijn in staat organisaties te helpen met strategische heroriëntatie, het formuleren en afbakenen van doelen, het in kaart brengen en wegnemen van overbodige routines en het aanjagen, ontwikkelen en realiseren van slimme werkwijzen. Niet in de laatste plaats door het logisch ordenen van werkstromen, bijbehorende taakverdelingen, ondersteunende ICT en afspraken met andere partijen. Steeds als tijdelijk onderdeel van een team, altijd in het belang van de organisatiedoelen.

Functiebeschrijving

Projectleider voor het uitvoeren van een project om onrechtmatige ICT inkopen te herstellen dan wel te voorkomen in het lopende jaar. De focus van de opdracht ligt op het planmatig uitwerken van te ondernemen inkoop acties en vervolgens het sturen op realisatie hiervan.

Werkzaamheden

Op basis van de beschikbare informatie uit het contractbeheersysteem en geconstateerde onrechtmatigheden opstellen van een korte termijn inkoopkalender (scope jaar) gericht op oplossen dan wel voorkomen van onrechtmatigheid.

• Maandelijks uitvoeren van spendanalyses en uitzetten van acties via contractmanagement naar organisatieonderdelen die niet inkopen via het inkoopstelsel.

• Sturing op de realisatie van afgesproken inkooptrajecten en overige acties door inkopers, contractmanagers en betrokken lijnorganisaties.

• Maandelijks rapporteren over voortgang uitvoering inkoopkalender en benoemen van knelpunten en risico inclusief voorstel interventies.

• Escaleren naar opdrachtgever, manager leveranciersmanagement, bij het niet nakomen van afspraken.

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)

De inkoop van ICT binnen gemeente is belegd bij de Lead Buyer ICT dat binnen de afdeling Organisatie Leveranciersmanagement van de directie ICT valt.

 Functie-eisen
  • Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
  • Je beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau.
  • Je hebt ervaring met sturing op en rapporteren van de voortgang.
  • Geef in maximaal 1 pagina aan waarom je de meest geschikte is voor deze opdracht.
  • Aantoonbaar maken dat je ervaring hebt op het gebied van projectleiding binnen gemeente met een redelijke omvang op stedelijk niveau. Daarbij minimaal aangeven:
  • • wat de aard van de opdracht was;
  • • welke opdrachtgever het betrof;
  • • op welke wijze is gestuurd en gerapporteerd.
  • Je hebt kennis van gemeentelijke regelgeving over rechtmatigheid.Arbeidsvoorwaarden

In overlegSolliciteer op deze functie